Psykolog Lilian Stenberg
AVTAL

Region Skåne
Psykodynamisk psykoterapi,
rehabiliteringsgarantin


Kommunförbundet
Enskild handledning
Grupphandledning


Falck healthcare

Kris & Traumaenheten

Länsförsäkringar

Polismyndigheten i Skåne

Samhall resurs AB
med flera
Psykologiguiden.se     Psykoterapicentrum     Hälsoval Region Skåne